Lista komitetow
Kandydaci wg.alfabetu
Statystyka
Okręg wyborczy nr 3
Komitety, które zarejestrowały listy kandydatów w okręgu wyborczym nr 3
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej10
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy9
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej10
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej9
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców8
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski7
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej8
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość10
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin10
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"8
12Komitet Wyborczy Unii Wolności10
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego9
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD10
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej6
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych8