Lista komitetow
Kandydaci wg.alfabetu
Dalej 
Dane statystyczne

 

Wyborcy
Liczba wyborców na 31.03.2004 r.
29.830.370
Liczba wyborców obywateli Unii Europejskiej wpisanych do rejestru wyborców na swój wniosek
161
Liczba wyborców wg stanu na 31 grudnia 2003 r.
(służy do ustalenia limitu wydatków komitetów wyborczych-1 wyborca x 30 gr.)
29.813.034

Komitety wyborcze
Liczba komitetów wyborczych, ktore zawiadomiły PKW o swoim utworzeniu
33
Liczba komitetów wyborczych, od których PKW przyjęła zawiadomienia o utworzeniu
31
w tym:
komitety wyborcze partii politycznych
15
koalicyjne komitety wyborcze
2
komitety wyborcze wyborców
14
Liczba komitetów wyborczych, ktorym PKW odmówiła przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu
2

Komitety wyborcze, którym PKW odmówiła przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu
Niezależny Komitet Wyborczy Wyborców VETO
Komitet Wyborczy Wyborców Samoobrona Narodu Polskiego