Lista komitetow
Kandydaci wg.alfabetu
Poprzednia strona Cofnij
Dane statystyczne

 

Kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego
Najwięcej kandydatów na listach - okręg Nr 12 siedziba OKW Wrocław
163
Najmniej kandydatów na listach - okręg Nr 10 siedziba OKW Kraków
129
Liczba list okręgowych liczących 10 kandydatow
135
Liczba list okręgowych liczących 9 kandydatow
28
Liczba list okręgowych liczących 8 kandydatow
17
Liczba list okręgowych liczących 7 kandydatow
12
Liczba list okręgowych liczących 6 kandydatow
10
Liczba list okręgowych liczących 5 kandydatow
1
Liczba list okręgowych licząych od 5 do 10 kandydatów
203
Ogółem zarejestrowano kandydatow
1887

Liczba kobiet na listach kandydatow na poslow do Parlamentu Europejskiego
Nazwa komitetu
L. kandydatow
L. kobiet
% kobiet
Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
116
28
24,14%
Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
24
13
54,17%
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
128
29
22,66%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
113
43
38,05%
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
130
15
11,54%
Komitet Wyborczy Unii Wolności
130
40
30,77%
Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
22
4
18,18%
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
86
26
30,23%
Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
15
2
13,33%
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
130
31
23,85
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
12
0
0,00%
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
126
29
23,02%
Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
10
4
40,00%
Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
107
23
21,50%
Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości"
10
6
60,00%
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
129
27
20,93%
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
126
25
19,84%
Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
120
31
25,83%
Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
109
18
16,51%
Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
119
37
31,09%
Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
125
13
10,40%
Ogółem zarejestrowanych kandydatow
1887
W tym kobiet
444
23,53%
W tym mężczyzn
1443
76,47%

Sredni wiek kandydatow na poslow do Parlamentu Europejskiego
Komitet wyborczy
średni wiek kandydatów
Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
40,02
Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
47,02
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
40,67
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
44,91
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
41,24
Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
45,83
Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
41,30
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
42,58
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
42,69
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
27,33
Komitet Wyborczy Unii Wolności
42,69
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
42,78
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
43,99
Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości"
56,30
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
44,13
Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
40,05
Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
44,47
Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
40,36
Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
46,38
Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
40,96
Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
48,50
Średnia wieku kandydatów
43 lata
średnia wieku kobiet
41 lat
średnia wieku mężczyzn
44 lata
Najwyższa średnia wieku
56 lat
Najniższa średnia wieku
27 lat
Najmłodszy kandydat (14 kandydatów)
21 lat
Najstarszy kandydat (2 kandydatów)
80 lat

 

Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych
w wieku
liczba kand
% ogółem
do 29
341
18,13%
30-39
407
21,45%
40-49
508
26,99%
50-59
453
24,04%
60-69
140
7,38%
pow.70
38
2,00%
ogółem
1887