Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 3
Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
Lista nr 7
61-773 Poznań Stary Rynek 85
pełnomocnik wyborczyWitkowski Remigiusz pełnomocnik finansowyŻyto Marcin
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 3
1 LEWKO Janusz Leon66 lat zawód: profesor medycyny, zam.: Białystok,       
2 PACUDA Korneliusz Piotr61 lat zawód: dziennikarz, zam.: Warszawa,       
3 NOWAKOWSKI Janusz Franciszek44 lat zawód: mgr inż. budownictwa, zam.: Łomża,       
4 LELUSZ Henryk57 lat zawód: profesor ekonomii, zam.: Olsztyn,       
5 RUDZEWICZ Adam32 lat zawód: dr ekonomii, zam.: Olsztyn,       
6 WAWRZYŃSKI Tomasz31 lat zawód: ekonomista, zam.: Kaletnik,       
7 RUTKOWSKA Marzena Grażyna47 lat zawód: prawnik, zam.: Białystok,