Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 3
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Lista nr 13
00-131 Warszawa ul. Grzybowska 4
pełnomocnik wyborczyLanc Elżbieta pełnomocnik finansowyZambrzycki Zdzisław
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 3
1 ŻELICHOWSKI Stanisław60 lat zawód: leśnik, zam.: Iłowo-Osada,       
2 DZIERZGOWSKI Wojciech37 lat zawód: rolnik, zam.: Łomża,       
3 HRYNIEWICKA Alicja47 lat zawód: pielęgniarka, zam.: Jeroniki,       
4 STRAŻEWICZ Wacław Jan52 lat zawód: administratywista, zam.: Giżycko,       
5 TRĘBICKI Marek31 lat zawód: historyk, zam.: Wyrozęby-Konaty,       
6 KACPRZAK Iwona34 lat zawód: pielęgniarka, zam.: Olsztyn,       
7 KOBIELA Renata Małgorzata44 lat zawód: prawnik, zam.: Elbląg,       
8 PŁOSKI Piotr Karol26 lat zawód: urbanista, zam.: Klewki,       
9 RADZISZEWSKI Krzysztof35 lat zawód: rolnik, zam.: Skłody Przyrusy,