Komunikat godz.12.00
Komunikat godz.18.00
powrót do poziomu kraju Cofnij
Komunikat z godz.18.00 - okręg wyborczy
Okręg wyborczy nr 4
Liczba wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu do godz.18.00
5970310497
17.58
7224011806
16.34
590036981
11.83
8765914271
16.28
10254417691
17.25
11180220954
18.74
7256712720
17.53
14745222085
14.98
ogółem2039628437187
21.43
zakres
od do
0% 
1% 10%
11% 20%
21% 30%
31% 40%
41% 50%
51% 60%
61% 70%
71% 80%
81% 90%
91% 100%