Komunikat godz.12.00
Komunikat godz.18.00
powrót do poziomu kraju Cofnij
Komunikat z godz.18.00 - okręg wyborczy
Okręg wyborczy nr 11
Liczba wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu do godz.18.00
12657017724
14.00
11484022575
19.66
13219123567
17.83
10531312143
11.53
9213412560
13.63
666617737
11.61
600799667
16.09
7086213037
18.40
578956144
10.61
7894212871
16.30
9061510484
11.57
568337945
13.98
11185918192
16.26
426727150
16.76
12266517187
14.01
10306713115
12.72
11568618431
15.93
ogółem3757973590608
15.72
zakres
od do
0% 
1% 10%
11% 20%
21% 30%
31% 40%
41% 50%
51% 60%
61% 70%
71% 80%
81% 90%
91% 100%