Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie wejherowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
221501 m. Reda 1302397133329 638433280 3328324484 1325 29 212 113 55 131 22 151 411 412 12 308 40 23 0 0 0 0 0 0 0  
221502 m. Rumia 33637252859552 1573495440 95449348196 3896 45 428 400 197 377 55 583 974 1467 37 729 78 82 0 0 0 0 0 0 0  
221503 m. Wejherowo 35398272229350 1787293421 93419088253 3307 25 483 406 113 398 49 402 1482 1606 34 628 83 72 0 0 0 0 0 0 0  
221504 gm. Choczewo 43703330639 26916380 63859840 155 6 84 72 1 19 7 54 41 51 5 32 48 23 0 0 0 0 0 0 0  
221505 gm. Gniewino 46823540844 26968440 84478064 205 9 107 44 11 33 13 28 51 116 20 105 29 9 0 0 0 0 0 0 0  
221506 gm. Linia 39313042771 22717690 76973732 208 5 144 18 11 21 4 6 56 222 3 10 23 6 0 0 0 0 0 0 0  
221507 gm. Luzino 810461561562 459415620 1562149864 522 7 159 27 12 27 2 22 137 461 0 65 49 8 0 0 0 0 0 0 0  
221508 gm. Łęczyce 791459931274 471912740 1274122153 355 10 210 43 13 29 5 34 89 269 8 40 106 10 0 0 0 0 0 0 0  
221509 gm. Szemud 816161551893 426218900 1890181377 659 9 348 47 22 55 6 33 139 385 7 49 45 9 0 0 0 0 0 0 0  
221510 gm. Wejherowo 1159786592197 646221960 2196213264 707 12 266 54 19 72 6 59 233 479 9 121 84 11 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 1308179909531411 67685313871 3138630459927 11339 157 2441 1224 454 1162 169 1372 3613 5468 135 2087 585 253 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie wejherowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 157 
0.52
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 253 
0.83
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 169 
0.55
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1372 
4.50
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 585 
1.92
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1162 
3.81
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2441 
8.01
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1224 
4.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 135 
0.44
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 454 
1.49
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 11339 
37.23
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2087 
6.85
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5468 
17.95
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3613 
11.86