Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie oświęcimski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
121301 m. Oświęcim 34146257158358 1735683540 83548156198 2000 42 370 969 123 80 91 404 1561 1473 22 821 128 72 0 0 0 0 0 0 0  
121302 gm. Brzeszcze 17451130963706 939037040 3704360698 1154 34 260 346 61 24 42 187 369 666 15 301 117 30 0 0 0 0 0 0 0  
121303 gm. Chełmek 1027277542004 5750200110 1991193457 501 15 153 242 33 19 28 94 216 425 10 122 62 14 0 0 0 0 0 0 0  
121304 gm. Kęty 26099197565914 1384259125 59075761146 1496 34 383 334 80 30 51 183 1052 1392 31 505 160 30 0 0 0 0 0 0 0  
121305 gm. Osiek 58934409915 34949150 91588233 184 8 125 73 6 6 7 25 154 145 10 35 100 4 0 0 0 0 0 0 0  
121306 gm. Oświęcim 1259294832754 672927540 2754267579 629 22 267 185 43 27 30 105 487 499 6 218 124 33 0 0 0 0 0 0 0  
121307 gm. Polanka Wielka 30802315590 17255900 59056525 94 2 94 31 6 6 0 13 64 98 1 14 136 6 0 0 0 0 0 0 0  
121308 gm. Przeciszów 52303945877 30688770 87783443 135 2 98 53 4 12 9 18 82 278 5 44 84 10 0 0 0 0 0 0 0  
121309 gm. Zator 689251671336 383113361 1335128847 262 5 194 84 15 33 25 65 160 281 4 73 70 17 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 1216559164026454 651852644316 2642725701726 6455 164 1944 2317 371 237 283 1094 4145 5257 104 2133 981 216 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie oświęcimski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 164 
0.64
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 216 
0.84
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 283 
1.10
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1094 
4.26
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 981 
3.82
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 237 
0.92
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1944 
7.56
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2317 
9.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 104 
0.40
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 371 
1.44
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6455 
25.12
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2133 
8.30
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5257 
20.45
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4145 
16.13