Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 11
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Lista nr 9
02-018 Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86
pełnomocnik wyborczyDudziński Mirosław Tomasz pełnomocnik finansowyKostrzewski Stanisław
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 11
1 Roszkowski Wojciech57 lat zawód: prof. historii, zam.: Warszawa,       
2 Krakowski Jędrzej Wojciech64 lat zawód: dr hab. ekonomii, zam.: Katowice,       
3 Szpyrka Grzegorz Adam47 lat zawód: dr nauk medycznych, zam.: Katowice,       
4 Wróbel Eugeniusz Józef53 lat zawód: informatyk, zam.: Rybnik,       
5 Pinis Henryk Wiktor51 lat zawód: mgr inż. technologii budowy maszyn, zam.: Częstochowa,       
6 Kloc Izabela Helena41 lat zawód: pedagog, zam.: Kobiór,       
7 Żelichowski Czesław Marek44 lat zawód: politolog, zam.: Jaworzno,       
8 Kosiński Artur Mariusz39 lat zawód: prawnik, zam.: Bytom,       
9 Wojciechowski Maciej Tomasz40 lat zawód: socjolog, zam.: Sosnowiec,       
10 Gałkowski Janusz Piotr43 lat zawód: adwokat, zam.: Bielsko-Biała,