Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 9
Komitet Wyborczy Unii Wolności
Lista nr 12
00-863 Warszawa ul. Marszałkowska 77/79
pełnomocnik wyborczyPotocki Andrzej pełnomocnik finansowyChimiak Marek
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 9
1 Tomczyk Grażyna Maria54 lat zawód: tłumacz przysięgły, zam.: Rzeszów,       
2 Szelc Grażyna Julia53 lat zawód: nauczyciel, zam.: Krosno,       
3 Paja Tomasz Piotr27 lat zawód: ekonomista, zam.: Rzeszów,       
4 Świder Jacek Andrzej37 lat zawód: nauczyciel akademicki, zam.: Rzeszów,       
5 Korczowska Stanisława61 lat zawód: pedagog, zam.: Przemyśl,       
6 Żelazny Walter Janusz54 lat zawód: nauczyciel akademicki, zam.: Metz (Francja),       
7 Janicki Jacek Jakub48 lat zawód: inżynier, zam.: Przemyśl,       
8 Jaworski Jakub Andrzej25 lat zawód: ekonomista, zam.: Rzeszów,       
9 Radion Agata Maria38 lat zawód: prawnik, zam.: Rzeszów,       
10 Szpunar Marek Robert46 lat zawód: przedsiębiorca handlowy, zam.: Rzeszów,