Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 4
Komitet Wyborczy Unii Wolności
Lista nr 12
00-863 Warszawa ul. Marszałkowska 77/79
pełnomocnik wyborczyPotocki Andrzej pełnomocnik finansowyChimiak Marek
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 4
1 Geremek Bronisław72 lat zawód: wykładowca akademicki, zam.: Warszawa,       
2 Jędrzejewski Wiktor Tadeusz26 lat zawód: student, zam.: Warszawa,       
3 Netzel Magdalena30 lat zawód: politolog, zam.: Kajetany,       
4 Knothe Maria Anna53 lat zawód: historyk, zam.: Warszawa,       
5 Minkiewicz Jan Krzysztof58 lat zawód: dziennikarz, zam.: Amsterdam,       
6 Popowicz Krzysztof Tadeusz58 lat zawód: ekonomista, zam.: Julianów,       
7 Żmijewska Antonina Maria60 lat zawód: przedsiębiorca, zam.: Podkowa Leśna,       
8 Ferber Andrzej Robert26 lat zawód: student, zam.: Sękocin Nowy,       
9 Kłosiewicz Lech Kazimierz69 lat zawód: architekt, zam.: Warszawa,       
10 Wielowieyski Andrzej Jan77 lat zawód: ekonomista, zam.: Warszawa,