Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 2
Komitet Wyborczy Unii Wolności
Lista nr 12
00-863 Warszawa ul. Marszałkowska 77/79
pełnomocnik wyborczyPotocki Andrzej pełnomocnik finansowyChimiak Marek
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 2
1 Filar Marian Andrzej62 lat zawód: prawnik, zam.: Suchatówka,       
2 Krzemkowski Mirosław Piotr39 lat zawód: politolog, zam.: Bydgoszcz,       
3 Chyła Tomasz24 lat zawód: student, zam.: Bydgoszcz,       
4 Sikorski Zenon Marian49 lat zawód: inż. budownictwa lądowego, zam.: Grudziądz,       
5 Trzcińska Ewa Wioletta34 lat zawód: rolnik, zam.: Sławęcinek,       
6 Sworowski Piotr29 lat zawód: matematyk, zam.: Świecie,       
7 Naparty Mieczysław Karol47 lat zawód: fizyk, zam.: Bydgoszcz,       
8 Bromberek Elwira Helena46 lat zawód: bankowiec, zam.: Bydgoszcz,       
9 Turowska Izabela Aleksandra40 lat zawód: nauczycielka, zam.: Bydgoszcz,       
10 Godlewski Roman Piotr37 lat zawód: filozof, zam.: Bydgoszcz,