Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 10
Komitet Wyborczy Unii Wolności
Lista nr 12
00-863 Warszawa ul. Marszałkowska 77/79
pełnomocnik wyborczyPotocki Andrzej pełnomocnik finansowyChimiak Marek
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 10
1 Onyszkiewicz Janusz Adam67 lat zawód: matematyk, zam.: Warszawa,       
2 Okoński Jan Józef51 lat zawód: przedsiębiorca, zam.: Kraków,       
3 Kuźniak Brygida Justyna38 lat zawód: prawnik, zam.: Kraków,       
4 Zieliński Tomasz31 lat zawód: adwokat, zam.: Tarnów,       
5 Buszek Artur Ziemowit21 lat zawód: student, zam.: Kraków,       
6 Kruzel Tomasz Maksymilian22 lat zawód: student, zam.: Staszów,       
7 Solarz Agnieszka Sylwia27 lat zawód: magister stosunków międzynarodowych, zam.: Kraków,       
8 Odroń Dariusz Sławomir35 lat zawód: ekonomista, zam.: Kraków,       
9 Rozmarynowicz Michał Maria40 lat zawód: prawnik, zam.: Kraków,       
10 Baluch Wojciech Jan35 lat zawód: nauczyciel akademicki, zam.: Kraków,