Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 11
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Lista nr 1
00-159 Warszawa ul. Andersa 21
pełnomocnik wyborczySzmigiero Maciej pełnomocnik finansowyRosół Marcin
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 11
1 Buzek Jerzy64 lat zawód: profesor nauk technicznych, zam.: Gliwice,       
2 Rzymełka Jan Antoni52 lat zawód: geolog, zam.: Katowice,       
3 Handzlik Małgorzata Maria39 lat zawód: przedsiębiorca, zam.: Bielsko-Biała,       
4 Kurpios Piotr Marian41 lat zawód: lekarz, zam.: Częstochowa,       
5 Olbrycht Jan Marian52 lat zawód: socjolog, zam.: Cieszyn,       
6 Moszyński Janusz Leonard48 lat zawód: architekt, zam.: Gliwice,       
7 Zienc Piotr Robert38 lat zawód: politolog, zam.: Orzesze,       
8 Kardasz Piotr52 lat zawód: ekolog dziennikarz, zam.: Bytom,       
9 Łukaszczyk Zygmunt Karol43 lat zawód: fizyk, zam.: Żory,       
10 Gornig Kajetan Andrzej30 lat zawód: nauczyciel, zam.: Gliwice,