Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 4
Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
Lista nr 7
61-773 Poznań Stary Rynek 85
pełnomocnik wyborczyWitkowski Remigiusz pełnomocnik finansowyŻyto Marcin
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 4
1 Borys-Damięcka Barbara67 lat zawód: reżyser, zam.: Warszawa,       
2 Miłkowski Karol37 lat zawód: prawnik, zam.: Warszawa,       
3 Bobrowski Ryszard Zdzisław57 lat zawód: politolog, zam.: Magdalenka,       
4 Lesyng Bogdan Leszek56 lat zawód: nauczyciel akademicki, zam.: Warszawa,       
5 Witkowski Remigiusz55 lat zawód: ekonomista, zam.: Warszawa,       
6 Kowalski Janusz57 lat zawód: nauczyciel akademicki, zam.: Warszawa,       
7 Kostyra Tomasz Aleksander37 lat zawód: handlowiec, zam.: Warszawa,       
8 Szałkowski Dariusz Ryszard43 lat zawód: politolog, zam.: Warszawa,       
9 Krawczyk Łukasz Piotr24 lat zawód: student, zam.: Warszawa,       
10 Bonisławska Wiesława Regina52 lat zawód: emerytowana nauczycielka, zam.: Warszawa,