Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 1
Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
Lista nr 6
03-736 Warszawa ul. Ząbkowska 23/25 lok. 5
pełnomocnik wyborczyKazienko Maciej pełnomocnik finansowyZalewski Adam
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 1
1 Pliński Marcin Józef61 lat zawód: oceanograf, zam.: Sopot,       
2 Krasowska Teresa Maria54 lat zawód: prawnik, zam.: Słupsk,       
3 Gajewski Brunon Feliks73 lat zawód: rzemieślnik, zam.: Wejherowo,       
4 Jaroszewicz Waldemar49 lat zawód: historyk, zam.: Gdańsk,       
5 Skiba Magdalena49 lat zawód: inżynier środowiska, zam.: Gdańsk,       
6 Karpiński Jerzy Adam47 lat zawód: lekarz, zam.: Gdańsk,       
7 Pietrzak Teresa Janina67 lat zawód: ekonomista, zam.: Gdynia,       
8 Wojciechowski Wojciech Roman54 lat zawód: politolog, zam.: Gdańsk,       
9 Wałęsa Jarosław Leszek28 lat zawód: politolog, zam.: Gdańsk,