Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 9
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Lista nr 13
00-131 Warszawa ul. Grzybowska 4
pełnomocnik wyborczyLanc Elżbieta pełnomocnik finansowyZambrzycki Zdzisław
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 9
1 Bentkowski Aleksander63 lat zawód: adwokat, zam.: Matysówka,       
2 Karapyta Mirosław Witold44 lat zawód: nauczyciel akademicki, zam.: Nowa Grobla,       
3 Jakubiec Jerzy45 lat zawód: inż. rolnik, zam.: Sielec,       
4 Bik-Maciuba Małgorzata32 lat zawód: językoznawca, zam.: Mielec,       
5 Halesiak Tadeusz56 lat zawód: inż. rolnik, zam.: Tarnawiec,       
6 Kmuk Andrzej37 lat zawód: ekonomista, zam.: Tarnobrzeg,       
7 Denda Jan55 lat zawód: inż. elektryk, zam.: Jasło,       
8 Duda Wiktoria51 lat zawód: nauczyciel, zam.: Krosno,       
9 Kumek Rafał Robert30 lat zawód: zootechnik, zam.: Starachowice,       
10 Gromala Antoni Stanisław43 lat zawód: nauczyciel, zam.: Nozdrzec,