Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 8
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Lista nr 13
00-131 Warszawa ul. Grzybowska 4
pełnomocnik wyborczyLanc Elżbieta pełnomocnik finansowyZambrzycki Zdzisław
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 8
1 Podkański Zdzisław Zbigniew55 lat zawód: poseł, zam.: Lublin,       
2 Bratkowski Arkadiusz Tomasz45 lat zawód: poseł, zam.: Miączyn,       
3 Jabłońska Maria45 lat zawód: pielęgniarka, zam.: Lublin,       
4 Kołtun Jan55 lat zawód: prawnik, zam.: Warszawa,       
5 Patra Maria Franciszka51 lat zawód: urzędnik samorządowy, zam.: Rejowiec Fabryczny,       
6 Sławecki Tadeusz47 lat zawód: nauczyciel, zam.: Radzyń Podlaski,       
7 Stanibuła Ryszard Zbigniew54 lat zawód: poseł, zam.: Grabowiec,       
8 Stefaniuk Franciszek Jerzy60 lat zawód: poseł, zam.: Drelów,       
9 Szpak Janusz Krzysztof55 lat zawód: urzędnik samorządowy, zam.: Siennica Różana,       
10 Świętochowski Leszek Jan49 lat zawód: poseł, zam.: Lipniak,