Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 5
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Lista nr 13
00-131 Warszawa ul. Grzybowska 4
pełnomocnik wyborczyLanc Elżbieta pełnomocnik finansowyZambrzycki Zdzisław
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 5
1 Struzik Adam Krzysztof47 lat zawód: lekarz, zam.: Płock,       
2 Lanc Elżbieta45 lat zawód: nauczyciel, zam.: Sadowne,       
3 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof48 lat zawód: ekonomista, zam.: Radom,       
4 Borkowski Jan52 lat zawód: ekonomista, zam.: Siedlce,       
5 Kisielewski Henryk49 lat zawód: inż. rolnik, zam.: Płock,       
6 Janusz Danuta48 lat zawód: nauczycielka, zam.: Komorowo,       
7 Czajkowski Rafał30 lat zawód: prawnik, zam.: Radom,       
8 Szmulewicz Wiktor Władysław46 lat zawód: inż. rolnik, zam.: Święcice Stare,       
9 Szczepankowski Zenon46 lat zawód: inż. budownictwa lądowego, zam.: Chorzele,       
10 Sawicki Marek Wacław46 lat zawód: rolnik, zam.: Sawice Dwór,