Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 13
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Lista nr 13
00-131 Warszawa ul. Grzybowska 4
pełnomocnik wyborczyLanc Elżbieta pełnomocnik finansowyZambrzycki Zdzisław
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 13
1 Andrykiewicz Jan Tadeusz51 lat zawód: politolog, zam.: Jany,       
2 Juncewicz Magdalena31 lat zawód: prawnik, zam.: Resko,       
3 Jakubiak Marek32 lat zawód: politolog, zam.: Cieszysław,       
4 Kwaśniewicz Elżbieta45 lat zawód: urzędnik samorządowy, zam.: Staw,       
5 Jackiewicz Artur Piotr33 lat zawód: pedagog, zam.: Świdwin,       
6 Franaszek-Szpak Izabela Danuta37 lat zawód: pedagog, zam.: Zielona Góra,       
7 Ciszek Marcin Aleksander25 lat zawód: ekonomista, zam.: Białogard,       
8 Tylicka Halina Małgorzata51 lat zawód: chemik, zam.: Warszawa,       
9 Sokołowski Mariusz Stanisław34 lat zawód: konstruktor, zam.: Szczecin,       
10 Kozak Wojciech25 lat zawód: zootechnik, zam.: Piaseczno,