Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 12
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Lista nr 13
00-131 Warszawa ul. Grzybowska 4
pełnomocnik wyborczyLanc Elżbieta pełnomocnik finansowyZambrzycki Zdzisław
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 12
1 Samborski Tadeusz59 lat zawód: dziennikarz, zam.: Rogów, gm. Prochowice,       
2 Figas Zbigniew54 lat zawód: inżynier rolnik, zam.: Ładza, gm. Pokój,       
3 Karol Teresa Maria51 lat zawód: pedagog, zam.: Paczków,       
4 Stępniewski Bogusz60 lat zawód: lekarz, zam.: Wałbrzych,       
5 Prorok Genowefa Katarzyna44 lat zawód: nauczyciel, zam.: Brzeg,       
6 Danielak Andrzej Marian53 lat zawód: technik mechanik, zam.: Wrocław,       
7 Kowalczyk Jarosław29 lat zawód: inżynier energetyk, zam.: Skarbiszów, gm. D±browa,       
8 Smoliński Wojciech31 lat zawód: administratywista, zam.: Jelenia Góra,       
9 Kołodziej Kazimierz Adam46 lat zawód: technik mechanik, zam.: Wrocław,       
10 Mroczyński Damian Paweł27 lat zawód: administratywista, zam.: ¦więta Katarzyna,