Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 6
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
Lista nr 19
00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6/22
pełnomocnik wyborczyPyrkosz Krzysztof Wojciech pełnomocnik finansowyMagnuszewski Mariusz
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 6
1 Janicki Maciej26 lat zawód: student zarządzania, zam.: Łódź,       
2 Flaszka Michał26 lat zawód: student zarządzania, zam.: Łódź,       
3 Barkiewicz Krzysztof26 lat zawód: student zarządzania, zam.: Łódź,       
4 Frejno Michał21 lat zawód: student psychologii, zam.: Łódź,       
5 Trzeciak Bogusław22 lat zawód: student historii, zam.: Lipce Reymontowskie,       
6 Rydz Tadeusz76 lat zawód: emerytowany nauczyciel, zam.: Łódź,