Komitety
Statystyka
Okręg wyborczy nr 12
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
Lista nr 19
00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6/22
pełnomocnik wyborczyPyrkosz Krzysztof Wojciech pełnomocnik finansowyMagnuszewski Mariusz
Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 12
1 Perek Tomasz22 lat zawód: student, zam.: Kłoda Górowska,       
2 Gaszyński Dawid Jakub22 lat zawód: student, zam.: Świdnica,       
3 Greniuch Tomasz22 lat zawód: student, zam.: Lewin Brzeski,       
4 Król Adam22 lat zawód: student, zam.: Warszawa,       
5 Boch Marcin22 lat zawód: student, zam.: Warszawa,       
6 Poborczyk Arkadiusz21 lat zawód: uczeń, zam.: Dzierżoniów,