Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Krosno
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
186101 m. Krosno 38964301938955 21238895112 89398799140 1536 26 463 872 158 109 72 391 1401 2166 292 435 684 123 0 0 71 0 0 0 0  
ogółem 38964301938955 21238895112 89398799140 1536 26 463 872 158 109 72 391 1401 2166 292 435 684 123 0 0 71 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Krosno
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 26 
0.30
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 123 
1.40
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 71 
0.81
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 72 
0.82
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 391 
4.44
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 684 
7.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 109 
1.24
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 463 
5.26
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 872 
9.91
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 292 
3.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 158 
1.80
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1536 
17.46
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 435 
4.94
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2166 
24.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1401 
15.92