Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie strzyżowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
181901 gm. Czudec 875765972016 458120121 2011194665 170 10 176 72 6 4 13 25 771 478 20 25 159 4 0 0 13 0 0 0 0  
181902 gm. Frysztak 786958491881 396818800 1880182852 120 8 243 124 26 6 14 37 685 280 15 32 200 13 0 0 25 0 0 0 0  
181903 gm. Niebylec 799559451748 419717480 1748167276 116 12 210 53 10 8 10 25 609 288 101 13 180 16 0 0 21 0 0 0 0  
181904 gm. Strzyżów 16101118903155 873531550 3155305897 335 11 352 189 46 10 27 76 844 565 152 53 356 16 0 0 26 0 0 0 0  
181905 gm. Wiśniowa 641148021301 350113010 1301127625 72 10 225 54 13 7 3 22 428 238 8 20 161 6 0 0 9 0 0 0 0  
ogółem 471333508310101 24982100961 100959780315 813 51 1206 492 101 35 67 185 3337 1849 296 143 1056 55 0 0 94 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie strzyżowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 51 
0.52
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 55 
0.56
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 94 
0.96
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 67 
0.69
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 185 
1.89
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1056 
10.80
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 35 
0.36
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1206 
12.33
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 492 
5.03
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 296 
3.03
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 101 
1.03
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 813 
8.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 143 
1.46
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1849 
18.91
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3337 
34.12