Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie niżański
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
181201 gm. Harasiuki 47313593637 29566370 63760730 29 6 186 65 1 1 2 7 23 180 4 2 91 3 0 0 7 0 0 0 0  
181202 gm. Jarocin 42013149674 24756740 67464826 25 5 106 208 3 7 2 5 38 129 1 3 104 5 0 0 7 0 0 0 0  
181203 gm. Jeżowe 710254041543 386115420 1542151329 96 10 213 31 3 2 9 9 128 716 8 17 240 11 0 0 20 0 0 0 0  
181204 gm. Krzeszów 33172488547 19415470 54753512 38 2 93 35 2 0 5 3 46 183 1 5 107 6 0 0 9 0 0 0 0  
181205 gm. Nisko 17081128433044 979930410 30412934107 491 11 289 304 39 44 28 93 406 863 18 46 247 27 0 0 28 0 0 0 0  
181206 gm. Rudnik nad Sanem 784759031279 462412790 1279124534 216 11 124 129 24 8 5 34 150 347 2 37 133 8 0 0 17 0 0 0 0  
181207 gm. Ulanów 677652001299 390112990 1299125346 125 8 217 46 8 10 2 26 82 528 5 17 154 10 0 0 15 0 0 0 0  
ogółem 51055385809023 2955790190 90198735284 1020 53 1228 818 80 72 53 177 873 2946 39 127 1076 70 0 0 103 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie niżański
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 53 
0.61
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 70 
0.80
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 103 
1.18
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 53 
0.61
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 177 
2.03
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1076 
12.32
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 72 
0.82
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1228 
14.06
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 818 
9.36
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 39 
0.45
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 80 
0.92
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1020 
11.68
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 127 
1.45
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2946 
33.73
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 873 
9.99