Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kościański
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
301101 m. Kościan 19358146084236 1037242323 42294077152 2023 7 171 446 52 11 39 143 243 372 47 425 45 15 0 0 38 0 0 0 0  
301102 gm. Czempiń 863264651597 486815930 1593150984 591 4 187 138 16 33 20 36 71 123 21 85 162 9 0 0 13 0 0 0 0  
301103 gm. Kościan 1099981882077 611120740 20741961113 952 7 297 144 16 9 17 36 54 147 17 69 157 9 0 0 30 0 0 0 0  
301104 gm. Krzywiń 741855291181 434811800 1180108298 304 5 257 88 14 5 10 10 58 126 4 60 110 12 0 0 19 0 0 0 0  
301105 gm. Śmigiel 1332099452317 762823130 23132171142 572 16 415 238 25 27 20 40 188 294 19 121 149 19 0 0 28 0 0 0 0  
ogółem 597274473511408 33327113923 1138910800589 4442 39 1327 1054 123 85 106 265 614 1062 108 760 623 64 0 0 128 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kościański
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 39 
0.36
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 64 
0.59
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 128 
1.19
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 106 
0.98
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 265 
2.45
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 623 
5.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 85 
0.79
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1327 
12.29
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1054 
9.76
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 108 
1.00
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 123 
1.14
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4442 
41.13
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 760 
7.04
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1062 
9.83
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 614 
5.69