Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kolski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
300901 m. Koło 19289147163623 1109336220 36223465157 695 30 350 603 41 61 32 144 348 560 26 306 171 23 0 0 75 0 0 0 0  
300902 gm. Babiak 610146421353 328913510 1351128962 59 6 266 63 3 10 10 16 32 152 2 12 636 11 0 0 11 0 0 0 0  
300903 gm. Chodów 29142156381 17753800 38036020 23 4 155 24 2 1 6 14 12 67 1 5 41 2 0 0 3 0 0 0 0  
300904 gm. Dąbie 54354060925 31359250 92588144 74 3 303 47 9 6 5 9 71 194 5 13 117 5 0 0 20 0 0 0 0  
300905 gm. Grzegorzew 42773191650 25416500 65063416 50 8 212 43 8 27 6 10 34 118 3 19 86 3 0 0 7 0 0 0 0  
300906 gm. Kłodawa 1078979871562 642515620 1562151151 132 11 438 219 10 9 15 54 115 209 16 55 198 14 0 0 16 0 0 0 0  
300907 gm. Koło 52913910718 31927180 71870018 76 8 256 46 4 3 9 13 55 101 2 15 99 5 0 0 8 0 0 0 0  
300908 gm. Kościelec 49133640590 30505900 59056822 56 3 188 42 5 0 6 8 28 105 1 24 80 8 0 0 14 0 0 0 0  
300909 gm. Olszówka 37772868525 23435220 52249527 21 2 254 26 5 2 1 2 17 61 2 6 93 0 0 0 3 0 0 0 0  
300910 gm. Osiek Mały 43003200557 26435550 55553520 40 2 175 32 1 1 2 9 24 86 2 8 145 1 0 0 7 0 0 0 0  
300911 gm. Przedecz 35272638461 21774610 46143031 45 3 187 53 2 3 2 9 17 48 4 5 44 3 0 0 5 0 0 0 0  
ogółem 706135300811345 41663113360 1133610868468 1271 80 2784 1198 90 123 94 288 753 1701 64 468 1710 75 0 0 169 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kolski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 80 
0.74
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 75 
0.69
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 169 
1.56
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 94 
0.86
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 288 
2.65
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1710 
15.73
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 123 
1.13
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2784 
25.62
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1198 
11.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 64 
0.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 90 
0.83
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1271 
11.69
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 468 
4.31
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1701 
15.65
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 753 
6.93