Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Chodów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3009031 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdutowie, Rdutów, 62-652 Chodów 43632085 235840 84795 22 421 00 00 314 00 140 00 10 00 0 
3009032 Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej, Kaleń Mała 1, 62-652 Chodów 76656792 475920 92866 10 493 01 20 116 00 121 00 00 00 0 
3009033 Szkoła Podstawowa w Czerwonce, Czerwonka 3, 62-652 Chodów 88665991 568910 91892 62 450 00 33 313 12 100 00 10 00 0 
3009034 Świetlica Urzędu Gminy w Chodowie, Chodów 18, 62-652 Chodów 826610113 4971130 1131067 140 1920 20 111 524 03 51 00 10 00 0 
ogółem 29142156381 17753800 38036020 23 4 155 24 2 1 6 14 12 67 1 5 41 2 0 0 3 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Chodów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1.11
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.56
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.83
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
1.67
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 14 
3.89
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 41 
11.39
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.28
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 155 
43.06
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 24 
6.67
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.56
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 23 
6.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
1.39
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 67 
18.61
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 12 
3.33