Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie żyrardowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
143801 m. Żyrardów 33145258716336 1953563360 63366129207 1709 39 492 599 119 23 42 497 808 1138 32 375 195 53 0 8 0 0 0 0 0  
143802 gm. Mszczonów 858164711370 510113700 1370132743 282 4 251 78 12 6 9 48 166 306 8 21 128 8 0 0 0 0 0 0 0  
143803 gm. Puszcza Mariańska 63854757914 38439130 91388528 153 7 153 71 16 6 9 37 97 183 12 32 101 8 0 0 0 0 0 0 0  
143804 gm. Radziejowice 35512737739 19987380 73871523 108 5 85 19 11 0 3 20 66 113 3 28 250 3 0 1 0 0 0 0 0  
143805 gm. Wiskitki 71795435939 44969370 93789443 135 5 226 51 21 2 3 25 87 208 5 17 99 8 0 2 0 0 0 0 0  
ogółem 588414527110298 34973102940 102949950344 2387 60 1207 818 179 37 66 627 1224 1948 60 473 773 80 0 11 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie żyrardowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 60 
0.60
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 80 
0.80
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 66 
0.66
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 627 
6.30
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 773 
7.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 37 
0.37
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1207 
12.13
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 818 
8.22
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 60 
0.60
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 179 
1.80
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2387 
23.99
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 473 
4.75
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1948 
19.58
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 11 
0.11
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1224 
12.30