Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie nowodworski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
141401 m. Nowy Dwór Mazowiecki 21694163294089 1224040860 4086398997 583 18 255 434 65 20 56 685 727 485 9 448 141 17 0 0 11 17 0 18 0  
141402 gm. Czosnów 695452721287 398512870 1287125631 152 4 99 101 18 5 14 99 175 219 6 141 200 6 0 0 4 6 0 7 0  
141403 gm. Leoncin 39692974513 24615130 51349419 67 1 83 14 9 4 2 23 89 91 1 43 56 4 0 0 1 0 0 6 0  
141404 gm. Nasielsk 14624112491872 937718721 1871180962 207 13 323 76 46 11 51 113 286 225 3 143 263 12 0 0 3 28 0 6 0  
141405 gm. Pomiechówek 684751461139 410111392 1137110334 139 4 165 52 27 8 10 103 250 152 6 93 75 7 0 0 2 8 0 2 0  
141406 gm. Zakroczym 49083740686 30546860 68665333 71 2 71 19 4 7 3 38 109 67 6 40 198 11 0 0 1 4 0 2 0  
ogółem 58996447109586 3521895833 95809304276 1219 42 996 696 169 55 136 1061 1636 1239 31 908 933 57 0 0 22 63 0 41 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie nowodworski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 42 
0.45
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 57 
0.61
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 63 
0.68
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 22 
0.24
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 41 
0.44
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 136 
1.46
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1061 
11.40
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 933 
10.03
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 55 
0.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 996 
10.71
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 696 
7.48
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 31 
0.33
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 169 
1.82
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1219 
13.10
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 908 
9.76
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1239 
13.32
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1636 
17.58