Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Nowy Dwór Mazowiecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1414011 Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Młodzieżowa 3, Nowy Dwór Maz. 17501308345 9633450 34533510 505 1149 33 678 4530 536 92 00 20 01 0 
1414012 Publiczne Gimnazjum nr 2 (stołówka), ul. Młodzieżowa 3, Nowy Dwór Maz. 15011100361 7393610 3613547 551 2338 146 654 7029 043 63 00 12 03 0 
1414013 Szkoła Podstawowa nr.7 ul.Młodzieżowa 1, Nowy Dwór Maz. 23251750511 12395110 51149219 773 3729 103 378 9377 153 183 00 42 01 0 
1414014 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 (stołówka internatu), ul. Górska 39, Nowy Dwór Maz. 19241447337 11103370 3373334 621 1644 61 558 5323 148 100 00 02 03 0 
1414015 Liceum Ogólnokształcące ul.Chemików 1, Nowy Dwór Maz. 21241625442 11834420 44242616 610 2942 80 462 8667 044 212 00 00 00 0 
1414016 Zespół Szkół Nr 2, Nowy Dwór Maz. ul. Długa 10 1106835164 6711640 1641586 231 2614 10 224 3221 18 10 00 10 03 0 
1414017 Zespół Szkół Zawodowych nr 3, ul. Warszawska 8, Nowy Dwór Maz. 1251968248 7202480 2482426 271 1733 50 641 4932 019 91 00 02 00 0 
1414018 Publiczne Gimnazjum Nr 1 ul. Słowackiego 2 17011258357 9013570 3573525 433 2125 70 353 9651 034 150 00 01 00 0 
1414019 Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Bohaterów Modlina 26, Nowy Dwór Maz. 17791347382 9653790 3793718 520 2840 12 353 7262 041 120 00 21 02 0 
14140110 Zespół Szkół nr 4 (sala gimnastyczna), ul. Bema 312, Nowy Dwór Maz. 21011587317 12703170 3173089 292 1337 51 779 4430 035 195 00 01 01 0 
14140111 Zespół Szkół nr 4 (czytelnia), ul. Bema 312, Nowy Dwór Maz. 20851567353 12143530 3533485 550 1876 43 772 2822 050 90 00 02 02 0 
14140112 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Szkolna 3, Nowy Dwór Maz. 20471537272 12652720 2722702 491 167 11 433 5941 137 121 00 14 02 0 
ogółem 21694163294089 1224040860 4086398997 583 18 255 434 65 20 56 685 727 485 9 448 141 17 0 0 11 17 0 18 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Nowy Dwór Mazowiecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 18 
0.45
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
0.43
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 17 
0.43
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 11 
0.28
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 18 
0.45
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 56 
1.40
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 685 
17.17
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 141 
3.53
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 20 
0.50
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 255 
6.39
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 434 
10.88
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.23
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 65 
1.63
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 583 
14.62
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 448 
11.23
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 485 
12.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 727 
18.23