Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie iławski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
280701 m. Iława 27177211555122 1603351210 51214933188 1536 65 486 686 57 31 53 259 584 610 29 205 158 79 0 13 82 0 0 0 0  
280702 m. Lubawa 706756081274 433412710 1271119774 325 14 147 135 10 2 3 43 108 257 6 25 92 15 0 3 12 0 0 0 0  
280703 gm. Iława 834762041114 509011140 1114108034 161 14 370 73 16 8 13 25 70 109 7 21 141 33 0 0 19 0 0 0 0  
280704 gm. Kisielice 47123510642 28686421 64161922 79 17 231 55 5 4 8 8 27 84 2 3 66 9 0 3 18 0 0 0 0  
280705 gm. Lubawa 752756081320 428813190 1319127544 142 11 342 56 4 1 9 13 56 291 4 8 318 7 0 2 11 0 0 0 0  
280706 gm. Susz 967772161055 616110550 1055100847 222 13 231 95 15 7 15 23 77 125 6 25 100 21 0 4 29 0 0 0 0  
280707 gm. Zalewo 56024202501 37015010 50148021 110 5 111 62 2 1 6 20 49 58 0 12 36 2 0 0 6 0 0 0 0  
ogółem 701095350311028 42475110231 1102210592430 2575 139 1918 1162 109 54 107 391 971 1534 54 299 911 166 0 25 177 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie iławski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 139 
1.31
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 166 
1.57
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 177 
1.67
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 107 
1.01
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 391 
3.69
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 911 
8.60
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 54 
0.51
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1918 
18.11
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1162 
10.97
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 54 
0.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 109 
1.03
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2575 
24.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 299 
2.82
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1534 
14.48
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 25 
0.24
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 971 
9.17