Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie działdowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
280301 m. Działdowo 16916128622895 996728950 2895279798 717 25 314 304 27 19 10 78 351 476 3 73 239 119 0 6 36 0 0 0 0  
280302 gm. Działdowo 721355761053 452310520 1052100844 107 8 231 53 10 4 8 20 64 189 14 14 160 86 0 7 33 0 0 0 0  
280303 gm. Iłowo-Osada 54294258871 33878710 87182645 83 6 104 108 4 4 3 5 83 102 1 13 263 34 0 2 11 0 0 0 0  
280304 gm. Lidzbark 1128985131453 706014534 1449139653 250 23 260 113 11 5 15 46 114 242 5 32 236 23 0 1 20 0 0 0 0  
280305 gm. Płośnica 46213518569 29495690 56954524 79 5 143 30 2 1 3 9 21 97 2 4 100 38 0 1 10 0 0 0 0  
280306 gm. Rybno 53574056791 32657910 79175734 96 6 257 41 8 2 3 10 48 185 2 9 75 8 0 0 7 0 0 0 0  
ogółem 50825387837632 3115176314 76277329298 1332 73 1309 649 62 35 42 168 681 1291 27 145 1073 308 0 17 117 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie działdowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 73 
1.00
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 308 
4.20
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 117 
1.60
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 42 
0.57
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 168 
2.29
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1073 
14.64
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 35 
0.48
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1309 
17.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 649 
8.86
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 27 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 62 
0.85
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1332 
18.17
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 145 
1.98
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1291 
17.61
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 17 
0.23
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 681 
9.29