Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Suwałki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
206301 m. Suwałki 51944395508606 3094486022 86008396204 2548 56 957 729 105 39 241 392 1341 1439 57 155 159 45 0 48 85 0 0 0 0  
ogółem 51944395508606 3094486022 86008396204 2548 56 957 729 105 39 241 392 1341 1439 57 155 159 45 0 48 85 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Suwałki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 56 
0.67
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 45 
0.54
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 85 
1.01
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 241 
2.87
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 392 
4.67
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 159 
1.89
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 39 
0.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 957 
11.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 729 
8.68
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 57 
0.68
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 105 
1.25
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2548 
30.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 155 
1.85
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1439 
17.14
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 48 
0.57
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1341 
15.97