Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie zambrowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
201401 m. Zambrów 18050136242923 1070129230 2923283588 696 18 212 270 48 53 42 188 487 604 18 49 89 27 0 3 31 0 0 0 0  
201402 gm. Kołaki Kościelne 19181459482 9774790 4794709 22 2 143 6 3 5 0 2 46 192 2 1 45 0 0 0 1 0 0 0 0  
201403 gm. Rutki 50263930999 29319990 99991584 147 14 299 30 10 13 6 16 59 253 1 3 45 5 0 1 13 0 0 0 0  
201404 gm. Szumowo 39853076679 23976791 67866315 47 5 168 17 3 13 2 11 60 200 2 5 122 2 0 3 3 0 0 0 0  
201405 gm. Zambrów 68445179959 42209590 95993722 94 9 224 31 6 26 5 12 62 358 6 4 89 5 0 1 5 0 0 0 0  
ogółem 35823272686042 2122660391 60385820218 1006 48 1046 354 70 110 55 229 714 1607 29 62 390 39 0 8 53 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie zambrowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 48 
0.82
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 39 
0.67
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 53 
0.91
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 55 
0.95
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 229 
3.93
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 390 
6.70
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 110 
1.89
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1046 
17.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 354 
6.08
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 29 
0.50
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 70 
1.20
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1006 
17.29
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 62 
1.07
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1607 
27.61
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.14
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 714 
12.27