Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Zielona Góra
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
086201 m. Zielona Góra 935087178222083 497002207528 2204721622425 6863 72 1223 2660 277 58 193 2029 2340 3349 103 1492 443 123 0 0 216 0 0 0 181  
ogółem 935087178222083 497002207528 2204721622425 6863 72 1223 2660 277 58 193 2029 2340 3349 103 1492 443 123 0 0 216 0 0 0 181  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Zielona Góra
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 72 
0.33
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 181 
0.84
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 123 
0.57
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 216 
1.00
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 193 
0.89
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 2029 
9.38
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 443 
2.05
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 58 
0.27
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1223 
5.66
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2660 
12.30
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 103 
0.48
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 277 
1.28
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6863 
31.74
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1492 
6.90
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3349 
15.49
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2340 
10.82