Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie krapkowicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
160501 gm. Gogolin 100087444759 66857580 75869662 283 7 74 73 21 5 3 16 56 67 1 33 11 14 7 0 5 15 5 0 0  
160502 gm. Krapkowice 19527147462429 1231724290 2429234980 935 16 184 312 93 12 18 108 219 219 18 76 29 25 38 0 12 25 10 0 0  
160503 gm. Strzeleczki 62404694425 42694250 42538936 150 5 46 31 23 12 0 12 21 45 1 19 16 0 1 0 2 4 1 0 0  
160504 gm. Walce 47893639377 32623770 37736017 136 3 44 22 8 14 7 9 27 58 0 9 16 1 2 0 1 2 1 0 0  
160505 gm. Zdzieszowice 13473101611455 870614550 1455140352 454 13 117 155 59 6 6 56 248 129 12 70 17 11 20 0 3 21 6 0 0  
ogółem 54037406845445 3523954440 54445197247 1958 44 465 593 204 49 34 201 571 518 32 207 89 51 68 0 23 67 23 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie krapkowicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 44 
0.85
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 68 
1.31
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 51 
0.98
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 67 
1.29
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 23 
0.44
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 23 
0.44
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 34 
0.65
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 201 
3.87
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 89 
1.71
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 49 
0.94
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 465 
8.95
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 593 
11.41
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 32 
0.62
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 204 
3.93
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1958 
37.68
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 207 
3.98
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 518 
9.97
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 571 
10.99