Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Jelenia Góra
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
026101 m. Jelenia Góra 719855598316581 39400165732 1657116160411 4832 78 1332 2375 698 123 236 940 1397 2059 50 1245 328 90 204 0 37 108 28 0 0  
ogółem 719855598316581 39400165732 1657116160411 4832 78 1332 2375 698 123 236 940 1397 2059 50 1245 328 90 204 0 37 108 28 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Jelenia Góra
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 78 
0.48
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 204 
1.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 90 
0.56
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 108 
0.67
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 37 
0.23
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 28 
0.17
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 236 
1.46
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 940 
5.82
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 328 
2.03
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 123 
0.76
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1332 
8.24
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2375 
14.70
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 50 
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 698 
4.32
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4832 
29.90
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1245 
7.70
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2059 
12.74
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1397 
8.64