Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie oławski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
021501 m. Oława 25470194185473 1394554710 54715358113 1707 19 518 648 223 39 101 338 507 837 17 187 95 26 39 0 13 36 8 0 0  
021502 gm. Domaniów 40303049740 23097390 73972415 83 9 301 29 9 3 11 18 41 137 5 4 65 3 2 0 2 1 1 0 0  
021503 gm. Jelcz-Laskowice 16765124662977 948929770 2977291265 747 20 413 265 150 23 60 146 288 536 14 110 53 17 24 0 23 19 4 0 0  
021504 gm. Oława 1006276021709 589317091 1708165058 423 10 363 122 42 14 38 66 118 328 4 34 59 8 7 0 5 7 2 0 0  
ogółem 563274253510899 31636108961 1089510644251 2960 58 1595 1064 424 79 210 568 954 1838 40 335 272 54 72 0 43 63 15 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie oławski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 58 
0.54
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 72 
0.68
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 54 
0.51
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 63 
0.59
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 43 
0.40
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 15 
0.14
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 210 
1.97
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 568 
5.34
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 272 
2.56
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 79 
0.74
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1595 
14.98
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1064 
10.00
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 40 
0.38
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 424 
3.98
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2960 
27.81
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 335 
3.15
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1838 
17.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 954 
8.96