Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Stronie Śląskie
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0208131 Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim, ul.Kościuszki 57 21951673353 13203530 35333419 962 4650 270 326 2321 112 152 50 04 10 0 
0208132 Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim, ul.Nadbrzeżna 30 19271477289 11882890 28927514 521 5732 161 315 2233 19 155 50 23 30 0 
0208133 Gimnazjum w Stroniu Śląskim, ul.Kościelna 12 20441510250 12602500 25024010 541 6135 100 015 1817 08 141 30 03 00 0 
ogółem 61664660892 37688920 89284943 202 4 164 117 53 1 6 56 63 71 2 29 44 8 13 0 2 10 4 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Stronie Śląskie
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.47
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 13 
1.53
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.94
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 10 
1.18
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.24
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.71
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 56 
6.60
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 44 
5.18
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.12
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 164 
19.32
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 117 
13.78
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.24
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 53 
6.24
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 202 
23.79
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 29 
3.42
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 71 
8.36
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 63 
7.42