Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie myszkowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
240901 m. Myszków 26677202093983 1622639833 39803841139 1052 19 424 524 42 20 24 305 395 492 58 113 173 19 67 0 79 35 0 0 0  
240902 gm. Koziegłowy 1166688071257 755012570 1257121443 241 8 294 132 6 2 7 62 78 232 16 18 97 1 4 0 8 8 0 0 0  
240903 gm. Niegowa 45243410617 27936170 61759720 49 1 226 50 3 3 1 24 29 141 3 3 50 3 3 0 3 5 0 0 0  
240904 gm. Poraj 863664961289 520712890 1289124940 320 1 121 189 29 5 23 118 113 180 8 44 49 4 26 0 15 4 0 0 0  
240905 gm. Żarki 63974827890 39378901 88986326 184 7 137 91 7 2 1 49 89 191 4 19 39 3 16 0 13 11 0 0 0  
ogółem 57900437498036 3571380364 80327764268 1846 36 1202 986 87 32 56 558 704 1236 89 197 408 30 116 0 118 63 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie myszkowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 36 
0.46
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 116 
1.49
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 30 
0.39
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 63 
0.81
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 118 
1.52
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 56 
0.72
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 558 
7.19
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 408 
5.26
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 32 
0.41
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1202 
15.48
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 986 
12.70
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 89 
1.15
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 87 
1.12
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1846 
23.78
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 197 
2.54
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1236 
15.92
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 704 
9.07