Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie lubliniecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
240701 m. Lubliniec 19008147904510 1028044980 44984368130 1651 16 447 362 34 48 56 306 285 702 14 164 143 25 45 0 43 27 0 0 0  
240702 gm. Boronów 25561872476 13964760 47646214 139 2 68 19 2 1 10 10 55 90 3 8 27 1 15 0 8 4 0 0 0  
240703 gm. Ciasna 61404653811 38427980 79875048 199 4 151 25 1 8 3 38 35 93 0 6 174 2 3 0 5 3 0 0 0  
240704 gm. Herby 591646451108 353711070 1107104067 290 12 154 95 13 1 17 79 61 123 8 65 73 5 14 0 19 11 0 0 0  
240705 gm. Kochanowice 511139171021 289610210 102199625 273 8 227 43 2 7 10 35 73 208 1 22 63 3 4 0 10 7 0 0 0  
240706 gm. Koszęcin 896667632011 475220100 2010195852 739 12 251 78 13 12 45 48 241 346 7 40 79 9 10 0 20 8 0 0 0  
240707 gm. Pawonków 49443638734 29047343 73170427 223 6 170 13 8 1 7 16 26 147 4 18 49 3 0 0 8 5 0 0 0  
240708 gm. Woźniki 743956401807 383318050 1805176045 878 5 260 69 6 35 17 33 98 215 4 21 76 1 9 0 23 10 0 0 0  
ogółem 600804591812478 33440124493 1244612038408 4392 65 1728 704 79 113 165 565 874 1924 41 344 684 49 100 0 136 75 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie lubliniecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 65 
0.54
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 100 
0.83
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 49 
0.41
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 75 
0.62
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 136 
1.13
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 165 
1.37
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 565 
4.69
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 684 
5.68
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 113 
0.94
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1728 
14.35
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 704 
5.85
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 41 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 79 
0.66
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4392 
36.48
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 344 
2.86
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1924 
15.98
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 874 
7.26