Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie skarżyski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
261001 m. Skarżysko-Kamienna 42682323678475 2389284730 84738251222 2332 35 593 1103 113 349 142 314 1308 1119 24 561 215 43 0 0 0 0 0 0 0  
261002 gm. Bliżyn 70175283927 43569270 92790621 231 11 157 112 4 29 8 28 87 137 2 43 51 6 0 0 0 0 0 0 0  
261003 gm. Łączna 40603067477 25904770 47746314 76 4 109 18 10 5 1 17 52 97 5 4 64 1 0 0 0 0 0 0 0  
261004 gm. Skarżysko Kościelne 50713805960 28459600 96092634 169 2 251 89 3 70 20 19 46 145 5 19 87 1 0 0 0 0 0 0 0  
261005 gm. Suchedniów 901968051462 534314620 1462140161 417 14 180 138 23 23 10 71 166 202 5 74 70 8 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 678495132712301 39026122990 1229911947352 3225 66 1290 1460 153 476 181 449 1659 1700 41 701 487 59 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie skarżyski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 66 
0.55
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 59 
0.49
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 181 
1.52
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 449 
3.76
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 487 
4.08
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 476 
3.98
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1290 
10.80
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1460 
12.22
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 41 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 153 
1.28
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3225 
26.99
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 701 
5.87
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1700 
14.23
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1659 
13.89