Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Tarnobrzeg
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
186401 m. Tarnobrzeg 39549299367747 2218977444 77407559181 1905 26 527 1109 86 22 41 270 1146 1429 85 220 546 44 0 0 103 0 0 0 0  
ogółem 39549299367747 2218977444 77407559181 1905 26 527 1109 86 22 41 270 1146 1429 85 220 546 44 0 0 103 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Tarnobrzeg
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 26 
0.34
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 44 
0.58
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 103 
1.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 41 
0.54
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 270 
3.57
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 546 
7.22
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 22 
0.29
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 527 
6.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1109 
14.67
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 85 
1.12
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 86 
1.14
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1905 
25.20
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 220 
2.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1429 
18.90
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1146 
15.16