Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kolbuszowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
180601 gm. Cmolas 577542971007 329010070 100796839 78 4 105 42 68 8 4 8 127 357 40 2 114 5 0 0 6 0 0 0 0  
180602 gm. Kolbuszowa 18456140684136 993241350 41354028107 581 14 275 246 139 43 12 45 500 1467 248 42 375 20 0 0 21 0 0 0 0  
180603 gm. Majdan Królewski 727053961368 402813680 1368133434 128 4 182 25 14 3 1 6 214 580 34 13 116 6 0 0 8 0 0 0 0  
180604 gm. Niwiska 42903250818 24328180 81878236 39 4 156 31 1 65 5 10 70 182 21 9 185 3 0 0 1 0 0 0 0  
180605 gm. Raniżów 53233947964 29839640 96492737 78 4 138 24 13 1 4 12 190 314 17 7 112 12 0 0 1 0 0 0 0  
180606 gm. Dzikowiec 48803651882 27698810 88186021 26 2 77 25 2 2 0 9 24 326 19 4 342 1 0 0 1 0 0 0 0  
ogółem 45994346099175 2543491730 91738899274 930 32 933 393 237 122 26 90 1125 3226 379 77 1244 47 0 0 38 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kolbuszowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 32 
0.36
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 47 
0.53
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 38 
0.43
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 26 
0.29
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 90 
1.01
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1244 
13.98
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 122 
1.37
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 933 
10.48
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 393 
4.42
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 379 
4.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 237 
2.66
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 930 
10.45
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 77 
0.87
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3226 
36.25
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1125 
12.64