Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Poznań
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
306401 m. Poznań 447424339115138287 20080013814676 1380701356492421 34911 320 3692 13287 2059 3954 6540 5127 20019 12947 2309 26189 2339 914 0 0 1042 0 0 0 0  
ogółem 447424339115138287 20080013814676 1380701356492421 34911 320 3692 13287 2059 3954 6540 5127 20019 12947 2309 26189 2339 914 0 0 1042 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Poznań
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 320 
0.24
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 914 
0.67
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 1042 
0.77
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 6540 
4.82
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 5127 
3.78
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2339 
1.72
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 3954 
2.91
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3692 
2.72
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 13287 
9.80
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 2309 
1.70
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 2059 
1.52
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 34911 
25.74
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 26189 
19.31
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 12947 
9.54
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 20019 
14.76