Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie lipski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
140901 gm. Chotcza 22781770275 14952752 2732676 13 5 125 4 6 2 4 1 6 10 2 2 84 3 0 0 0 0 0 0 0  
140902 gm. Ciepielów 46753432865 25678640 86482341 34 6 338 76 1 9 15 11 52 61 5 7 202 4 0 2 0 0 0 0 0  
140903 gm. Lipsko 987175961548 604815483 1545149847 256 6 396 144 12 13 30 36 79 115 6 25 370 7 0 3 0 0 0 0 0  
140904 gm. Rzeczniów 39062916817 20998160 81679125 22 0 520 20 1 2 1 11 28 67 3 4 110 1 0 1 0 0 0 0 0  
140905 gm. Sienno 52083904817 30878170 81777938 27 3 360 51 9 3 7 13 35 60 2 5 192 10 0 2 0 0 0 0 0  
140906 gm. Solec nad Wisłą 50283638737 29017370 73771027 55 8 187 109 5 5 83 30 29 56 3 9 131 0 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 30966232565059 1819750575 50524868184 407 28 1926 404 34 34 140 102 229 369 21 52 1089 25 0 8 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie lipski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 28 
0.58
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 25 
0.51
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 140 
2.88
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 102 
2.10
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1089 
22.37
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 34 
0.70
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1926 
39.56
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 404 
8.30
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 21 
0.43
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 34 
0.70
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 407 
8.36
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 52 
1.07
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 369 
7.58
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 229 
4.70