Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie ełcki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
280501 m. Ełk 42679323897339 2505073360 73367106230 1958 40 618 714 89 57 53 263 867 1843 29 238 184 41 0 14 98 0 0 0 0  
280502 gm. Ełk 74395643671 49726712 66963633 113 7 105 81 6 9 5 12 46 162 4 20 39 9 0 5 13 0 0 0 0  
280503 gm. Kalinowo 52654000509 34915090 50949019 82 5 162 31 2 6 2 12 21 99 8 16 31 6 0 1 6 0 0 0 0  
280504 gm. Prostki 56094205515 36905150 51549520 108 4 95 48 1 5 3 10 51 85 1 9 60 5 0 1 9 0 0 0 0  
280505 gm. Stare Juchy 31642400329 20713290 32930623 55 3 54 16 1 1 3 6 17 46 0 2 87 5 0 3 7 0 0 0 0  
ogółem 64156486379363 3927493602 93589033325 2316 59 1034 890 99 78 66 303 1002 2235 42 285 401 66 0 24 133 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie ełcki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 59 
0.65
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 66 
0.73
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 133 
1.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 66 
0.73
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 303 
3.35
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 401 
4.44
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 78 
0.86
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1034 
11.45
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 890 
9.85
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 42 
0.46
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 99 
1.10
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2316 
25.64
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 285 
3.16
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2235 
24.74
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 24 
0.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1002 
11.09